en de
en de

Reabilitarea pieței centrale în situl istoric Saschiz

F4 3 4 5 plan zoom in 1 plan plan zoom in 2 6 sc7
1 /
Info


Zona propusă spre reabilitare este situată în situl istoric rural Saschiz, monument istoric de importanță națională (MS-II-S-A-15781). Spațiul public este organizat în jurul bisericii fortificate, unde se află și majoritatea clădirilor reprezentative.

Proiectul are în vedere regenerarea spațiului public, propunerile răspunzând necesităților tuturor categoriilor de utilizatori ai spațiului: zone de adunare, de evenimente, spații verzi, zone de repaus, parcări de biciclete/auto, locuri de joacă, zone pentru activități în aer liber, mobilier urban specific.

Proiectul are următoarele obiective:

  • 1. Crearea unui aspect vizual unitar prin definirea și identificarea caracterului existent și adaptarea materialelor, iluminatului public, mobilierului urban și vegetației imaginii dorite;
  • 2. Realizarea unui set de intervenții cu scopul de a reduce traficul auto și crește mobilitatea alternativă;
  • 3. Creșterea siguranței, accesibilității și gradului de incluziune pentru toți utilizatorii;
  • 4. Proiectarea unor soluții care țin cont de elemente precum protecția naturii, creșterea interconectării infrastructurii verzi și adaptatării la schimbările climatice;

5. Prin proiect se propune păstrarea și protejarea arborilor care reprezintă patrimoniul peisagistic al zonei (arbori maturi, exemplare care aparțin speciilor indigene, vegetațiile de aliniament alcătuite din exemplare mature) și plantarea unei vegetații de aliniament.

This site uses cookies. We use cookies to ensure you the best experience. By using our website you agree to our Cookie Policy